Nội thất khách sạn

Lọc sản phẩm

Danh mục

Nhà sản xuất

Showing all 8 results

MỚI

Két điện tử cửa mở phía trên MS OS200

Giá bán

Két điện tử cửa mở phía trên MS OS200

MỚI

Két điện tử-Model OS100

Giá bán

Két sắt điện tử OS100

MỚI

Két điện tử-Model OS200

Giá bán

Két điện tử Onity MS OS200

MỚI

Két điện tử-Model OS500

Giá bán

Két điện tử Onity MS OS500

MỚI

Minibar XC28

Giá bán

Tủ lạnh mini dành cho khách sạn từ Onity Model XC28

MỚI

Minibar XC30

Giá bán

Tủ lạnh mini dùng cho khách sạn từ Onity Model XC30

MỚI

Minibar XC40

Giá bán

Tủ lạnh loại nhỏ dùng cho khách sạn từ Onity

MỚI

Minibar XC42

Giá bán

Tủ lạnh mini dùng cho khách sạn từ Onity Model XC42