Minibar

Lọc sản phẩm

Nhà sản xuất

Showing all 4 results

MỚI

Minibar XC28

Giá bán

Tủ lạnh mini dành cho khách sạn từ Onity Model XC28

MỚI

Minibar XC30

Giá bán

Tủ lạnh mini dùng cho khách sạn từ Onity Model XC30

MỚI

Minibar XC40

Giá bán

Tủ lạnh loại nhỏ dùng cho khách sạn từ Onity

MỚI

Minibar XC42

Giá bán

Tủ lạnh mini dùng cho khách sạn từ Onity Model XC42