Liên hệ với chúng tôi

Kinh doanh:
Ông Hồ Lưu Quỳnh- Khối khách hàng doanh nghiệp, dự án
Bà Phạm Hồng Minh- Khối khách hàng cá nhân
Liền kề 3C-15, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội
Email: quynhhl@vktel.vn; minhph@vktel.vn
Điện thoại: +84-02432007512

 

Bảo hành:
Ông Phạm Ngọc Huy
Điện thoại: +84-02432007512
Email: phongkythuat@vktel.vn
Giờ hoạt động: Thứ 2 – Thứ 6: 8:30 – 12:00 & 13:00 – 17:30 / Thứ 7: 8:30 – 12:00